Best Design from Japan

Japan Design Rankings

Japan at World Design Rankings

Best Designers in Japan

Rank Name Surname Score
1 Katsumi Tamura 236 14 21 8 5 -
2 E-graphics communications 128 2 10 12 6 -
3 Tetsuya Matsumoto 90 2 9 4 5 1
4 Yasumichi Morita 36 2 2 3 - 1
5 Yuta Takahashi 36 2 2 2 2 -
6 Shunmyo Masuno 12 2 - - - -
7 Anri Sugihara 31 1 3 1 2 -
8 Kazuaki Kawahara 30 1 2 2 - 3
9 Ryumei Fujiki and Yukiko Sato 22 1 1 2 1 -
10 Eisuke Tachikawa 21 1 1 2 - 1
11 Ryoichi Niwata 19 1 1 2 - -
12 Duncan Shotton 11 1 1 - - -
13 Hidebumi Yamaguchi 11 1 1 - - -
14 Nobuya Hayasaka 14 1 - 2 - -
15 Masato Sekiya 13 1 - 1 1 -
16 Ryuta Ishikawa 10 1 - 1 - -
17 Naoki Kawamoto 6 1 - - - -
18 Keiichi Hayashi 6 1 - - - -
19 Narumi Corporation 6 1 - - - -
20 Naoya Matsumoto 6 1 - - - -
21 Aya Codama 6 1 - - - -
22 Kota Sagae 6 1 - - - -
23 Kazunobu Nakamura 6 1 - - - -
24 Kotaro Anzai 6 1 - - - -
25 Emi Kawasaki 6 1 - - - -
26 Yoshiki Uchida 6 1 - - - -
27 Shunji Yamanaka & fuRo 6 1 - - - -
28 Kimio Fukutani 6 1 - - - -
29 Takahiro Eto 6 1 - - - -
30 Akihito Shimizu 6 1 - - - -
31 Aiji Inoue 34 - 2 5 - 2
32 Noriko Hirai (Nina) 32 - 2 5 - 1
33 Takuji Kamio 27 - 2 1 3 2
34 KAZ Shirane 14 - 2 1 - -
35 Yumiko Yoshikawa 10 - 2 - - -
36 Ryohin Keikaku Co.,Ltd. and UDS Ltd. 10 - 2 - - -
37 Masahiko Sato 38 - 1 4 5 1
38 Uds Ltd. 22 - 1 3 1 1
39 Atsuhiko Sugiyama 16 - 1 2 1 -
40 Hiroyuki Niwa 15 - 1 1 2 -
41 Govy 16 - 1 1 1 2
42 Shinn Asano 12 - 1 1 1 -
43 Katsufumi Kubota 12 - 1 1 1 -
44 Takako Yoshikawa 12 - 1 1 1 -
45 Yoshiaki Tanaka 11 - 1 1 - 1
46 Kazunaga Sakashita 9 - 1 1 - -
47 Kairo Kusamoto 9 - 1 1 - -
48 Ryoji Iedokoro 9 - 1 1 - -
49 Nakamura Kazunobu 9 - 1 1 - -
50 Kaoru Mizuno 9 - 1 1 - -
51 Strickland 9 - 1 1 - -
52 Uds Ltd. 13 - 1 - 2 1
53 Shunichiro Ninomiya 10 - 1 - 1 1
54 Hikohito Konishi 8 - 1 - 1 -
55 Shota Urasaki 8 - 1 - 1 -
56 Shingyo Ozawa 7 - 1 - - 1
57 Atsushi Maeda 7 - 1 - - 1
58 24° Studio 5 - 1 - - -
59 Specialnormal Inc. 5 - 1 - - -
60 Yusuke Tominaga 5 - 1 - - -
61 Daisuke Iguchi 5 - 1 - - -
62 Gwenael Nicolas 5 - 1 - - -
63 Rianti Hidayat 5 - 1 - - -
64 Satoshi Okada 5 - 1 - - -
65 Yoko Kakuchi 5 - 1 - - -
66 Hajime Tsushima 5 - 1 - - -
67 Ryohei Kanda 5 - 1 - - -
68 Tomoatsu Hattori 5 - 1 - - -
69 Shiro Nakane 5 - 1 - - -
70 Takeshi Sawada 5 - 1 - - -
71 Tomohiro Horibe 5 - 1 - - -
72 Mitsuharu Kojima 5 - 1 - - -
73 Krista Drumeva 5 - 1 - - -
74 Tomomi Nakamura 5 - 1 - - -
75 Mitsunori Yamase 5 - 1 - - -
76 Kiyoharu Hirose 5 - 1 - - -
77 Tomoharu Hijikata 5 - 1 - - -
78 Motoki Ishikawa 5 - 1 - - -
79 Denso Design 5 - 1 - - -
80 Yukiko Kuribayashi 5 - 1 - - -
81 Arisa Nakayama 5 - 1 - - -
82 Hiroshi Udo 5 - 1 - - -
83 Futoshi Masuda 5 - 1 - - -
84 Denso Corporation 5 - 1 - - -
85 hers design inc. / Saraya Co.,Ltd. 5 - 1 - - -
86 Nagano Interior Industry Co.,Ltd. 5 - 1 - - -
87 Shogo Tabuchi 5 - 1 - - -
88 Katsunari Shishido 5 - 1 - - -
89 Keitaro Sugihara 5 - 1 - - -
90 Naoya TOCHIO 5 - 1 - - -
91 Shigeki Matsuoka 5 - 1 - - -
92 Toshio Tsushima 5 - 1 - - -
93 NSDAt 5 - 1 - - -
94 Yusuke Watanabe 5 - 1 - - -
95 Katsuhiro Ohkuchi 5 - 1 - - -
96 Katori archi + design associates 5 - 1 - - -
97 Akira Nakagomi 5 - 1 - - -
98 Moriyuki Ochiai 28 - - 5 - 4
99 Michihiro Matsuo 28 - - 4 4 -
100 Yasuhito Takeuchi 21 - - 4 1 1
101 Taiju Yamashita 15 - - 3 1 -
102 Hisanori Ban 12 - - 3 - -
103 Jun Murata 18 - - 2 2 2
104 Masahiro Yoshida 11 - - 2 1 -
105 Mayumi Ehara 10 - - 2 - 1
106 Kenji Fujii 10 - - 2 - 1
107 H220430 8 - - 2 - -
108 Kotoaki Asano 8 - - 2 - -
109 Kei Sato 8 - - 2 - -
110 Toshihiko Sakai 8 - - 2 - -
111 Hiroki Hakamada 8 - - 2 - -
112 Riki Watanabe 8 - - 2 - -
113 Kunihisa Akiyama 13 - - 1 3 -
114 Hironari Itoi 10 - - 1 2 -
115 Osamu Hamada 10 - - 1 2 -
116 Yuichiro Imafuku 10 - - 1 2 -
117 Tsuyoshi Omori 9 - - 1 1 1
118 Otaka Noriko 9 - - 1 1 1
119 Shinjiro Heshiki 9 - - 1 1 1
120 Dodo Design Co., Ltd. 9 - - 1 1 1
121 Yoshihiro Matsuura 7 - - 1 1 -
122 Naoyuki Fukumoto 7 - - 1 1 -
123 Kazuyoshi Takata 7 - - 1 1 -
124 Takusei Kajitani 7 - - 1 1 -
125 Satoshi Kurosaki 7 - - 1 1 -
126 Masuo Fujimura 6 - - 1 - 1
127 Makoto Furihata 6 - - 1 - 1
128 SATOH Hirotaka 6 - - 1 - 1
129 Satoru Nakahara 6 - - 1 - 1
130 Shoichiro Takei 6 - - 1 - 1
131 Shoichiro Takei 4 - - 1 - -
132 Yoichi Kondo 4 - - 1 - -
133 Kenji Ido 4 - - 1 - -
134 Hiroyuki Morita 4 - - 1 - -
135 Hiromi Maeo 4 - - 1 - -
136 Katsuya Arai 4 - - 1 - -
137 Martin van der Linden 4 - - 1 - -
138 Hiroyuki Futai + EP3 4 - - 1 - -
139 Saburo Hazumi 4 - - 1 - -
140 Keiko Akatsuka 4 - - 1 - -
141 Tamako Ogura 4 - - 1 - -
142 Yukihiro Yamaguchi 4 - - 1 - -
143 Kazunori Takeishi 4 - - 1 - -
144 Atelier OPA 4 - - 1 - -
145 Jun Rekimoto 4 - - 1 - -
146 Takehiro Tobinaga 4 - - 1 - -
147 Kensuke Aisaka 4 - - 1 - -
148 Makoto Nakayama 4 - - 1 - -
149 Hajime Narita 4 - - 1 - -
150 Kentaro Yamazaki 4 - - 1 - -
151 Kayo Kinase 4 - - 1 - -
152 Kei Miyazaki 4 - - 1 - -
153 Mayumi Yoshida 4 - - 1 - -
154 Atsuko Fukui 4 - - 1 - -
155 Atsuhito kitora 4 - - 1 - -
156 Oka Yuko 4 - - 1 - -
157 Eita Saito 4 - - 1 - -
158 Yuji Tokuda 4 - - 1 - -
159 Makiko Taguchi 4 - - 1 - -
160 Manabu Chiba 4 - - 1 - -
161 Hiroki Takada 4 - - 1 - -
162 Cosmos More Co.,Ltd. 4 - - 1 - -
163 Kokutou Uemori 4 - - 1 - -
164 Kimiko Ida 4 - - 1 - -
165 Maya Miyama 4 - - 1 - -
166 SCHEMA, inc. 4 - - 1 - -
167 Hiroo Okubo/Chop+archi 4 - - 1 - -
168 Shinya Hirata 4 - - 1 - -
169 Yukari Sato & Takashi Terada 4 - - 1 - -
170 Yuichi Horikawa 4 - - 1 - -
171 Kousaku Hirano 4 - - 1 - -
172 Miltz 4 - - 1 - -
173 Tomo Miura 4 - - 1 - -
174 Naoki Terada 4 - - 1 - -
175 Shinya Nomiyama 4 - - 1 - -
176 Hideyuki Hiramoto 4 - - 1 - -
177 Kentaro Nagai 4 - - 1 - -
178 Ayane Sato 4 - - 1 - -
179 Hiroki Suzuki 4 - - 1 - -
180 Shotaro Hino 4 - - 1 - -
181 Atsuko Tateno 4 - - 1 - -
182 UDS Ltd. 4 - - 1 - -
183 Akihiro Ichinose 4 - - 1 - -
184 Noriaki Takeda,Ikuma Yoshizawa 4 - - 1 - -
185 Yousaku Tsutsumi 4 - - 1 - -
186 Takahiro Ichimaru,Tetsuya Tatenami 4 - - 1 - -
187 Kaori Osawa and Masashi Yamanaka 4 - - 1 - -
188 Yu Zhuang 4 - - 1 - -
189 Tsukasa Okada 4 - - 1 - -
190 Hitomi Otake 4 - - 1 - -
191 Toshiaki Tanaka 4 - - 1 - -
192 Shintaro Fujiwara 4 - - 1 - -
193 Masaru Eguchi 4 - - 1 - -
194 Masakatsu Matsuyama 4 - - 1 - -
195 Mate Meszaros 4 - - 1 - -
196 Jun Yamazaki and Takuya Osawa 4 - - 1 - -
197 Moe Nakagawa 4 - - 1 - -
198 Kei Harada 4 - - 1 - -
199 Sosuke Nakabo 4 - - 1 - -
200 Norihito Narutomi 4 - - 1 - -
201 Atsushi Morita 4 - - 1 - -
202 ANTBEE CO,.Ltd 4 - - 1 - -
203 Kiyoshi Sugimoto 4 - - 1 - -
204 Naoyuki Aoki 4 - - 1 - -
205 Takaharu + Yui Tezuka 4 - - 1 - -
206 Kairi Eguchi 4 - - 1 - -
207 Takeshi Okuwada 4 - - 1 - -
208 Masahiro Yoshida 4 - - 1 - -
209 Junichiro Kawazoe 4 - - 1 - -
210 Ikue Masuda 4 - - 1 - -
211 Daisuke Sugahara 4 - - 1 - -
212 Aquaring Inc. 4 - - 1 - -
213 Takuya Wakizaki 4 - - 1 - -
214 Shinnosuke Hosoda 4 - - 1 - -
215 Nobuhito Mori 4 - - 1 - -
216 Yuji Iida 4 - - 1 - -
217 Gaku Takasu 13 - - - 3 2
218 ir F. A. la Rivière 11 - - - 3 1
219 Teruo Miyahara 11 - - - 3 1
220 Tomonobu Kawakami 9 - - - 3 -
221 Akitoshi Imafuku 12 - - - 2 3
222 Taiki Kato 8 - - - 2 1
223 Eitaro Satake 6 - - - 2 -
224 Tsutomu Kitazawa 6 - - - 2 -
225 Toshiki Okada 6 - - - 2 -
226 Yoshitaka Uchino 13 - - - 1 5
227 Shunsuke Ohe 11 - - - 1 4
228 Atsushi Kobayashi 5 - - - 1 1
229 Taku Hibino 5 - - - 1 1
230 Chiaki Miyauchi 5 - - - 1 1
231 Takafumi Miki 5 - - - 1 1
232 Keiji Ishikawa 5 - - - 1 1
233 Wataru Omameuda 5 - - - 1 1
234 Go Fujita 5 - - - 1 1
235 Midori Yamazaki 5 - - - 1 1
236 Hitoshi Motomura 5 - - - 1 1
237 Shingo Furusho 5 - - - 1 1
238 Takako Masuki 5 - - - 1 1
239 Tomokazu Furudate 3 - - - 1 -
240 Fumiya Ino 3 - - - 1 -
241 Kensho Miyoshi 3 - - - 1 -
242 Sohei Nakanishi 3 - - - 1 -
243 Michio Matsuzaki 3 - - - 1 -
244 Masaki Ihara 3 - - - 1 -
245 Shinji Arashigawa 3 - - - 1 -
246 Juri Akiyama 3 - - - 1 -
247 Masaki Matsukawa 3 - - - 1 -
248 Koji Akama 3 - - - 1 -
249 Shinichi Mamiya 3 - - - 1 -
250 Mototsugu Kumagai 3 - - - 1 -

Japan Design Rankings are as displayed above. You will also be interested in viewing the Global World Design Rankings.

World Design Rankings Heatmap

World Design Rankings Heatmap is based on the total scores of countries. Download the WDR Heat Map. Please kindly note that the map is automatically generated based on rankings data and the country borders are not very accurate. View Global World Design Rankings to see rankings of countries.

World Design Rankings Map

FAQ

Frequently Asked Questions on Japan Design Rankings

Designers in Japan were ranked based on the number and level of design awards won. Best designers from Japan are sorted and listed above based on the number of Platinum, Gold, Silver, Bronze and Iron Design Awards won, total score for each designer is calculated based on the table below.

Color Legend Award Level
Platinum Design Award +6 Points
Golden Design Award +5 Points
Silver Design Award +4 Points
Bronze Design Award +3 Points
Iron Design Award +2 Points

Best designers in Japan are displayed in this page. To learn more about each designer, you will want to check their profiles and design portfolios.

The displayed Japan design rankings are based on the current aggregated scores of designers in Japan is between the years 2010 and 2023.

Press members are kindly invited to download WDR Japan Design Rankings press release and the press kit to have images and data to cover the Japan Design Rankings. When mentioning WDR Japan Design Rankings, international press members usually feature top ranking designers from Japan together with a short information on World Design Rankings.

Best designer in Japan, based on World Design Rankings 2023 data is Katsumi Tamura. You should definetely check out the Katsumi Tamuradesign portfolio of Katsumi Tamura right now, it is amazing.

World Design Rankings Legend

Insights and Details

Other Rankings and Classifications

Learn more by exploring specialized rankings for industrial sectors and with different sorting methodologies.

Download Press Kit

Download our press kit, press release and editorial images.

Read Press Release
Download Press Kit

Ranking Scope

ALL INDUSTRIAL SECTORS

A' Design Awards

WORLD's MOST INFLUENTIAL DESIGN ACCOLADE

A' Design Award and Competition, the sponsor of World Design Rankings, is the World’s most influential, most international and most diverse design accolade that is organized in over hundred creative disciplines and industrial sectors, reaching designers, artists, architects, makers, brands and businesses in almost all countries, with over billion logo impressions in internet, television, social media and traditional publications.

A' Design Award aims to promote good design practices and principles worldwide by highlighting exceptional design work in all countries and in all disciplines. The mission of A' Design Award is to create initiatives and events that incentivize and push designers to come up with superior products and projects that benefit society. The ultimate aim of A' Design Award is the betterment of society through good design. A' Design Award is annually organized and awarded in Italy.

A' Design Award is open to both concept-stage and realized work from all entities in all countries in all disciplines. To take part in A' Design Award, prospective participants shall create a free account and upload their design free of charge without any obligations. Each uploaded design is provided a free and confidential preliminary design score and consultancy on design presentation. Nominated entries are judged by the grand jury panel consisting of influential press members, established academics, prominent entrepreneurs and experienced professionals.

Entries are voted on preestablished voting criteria following blind peer-review process. Mechanisms such as presentation guidelines, preliminary screening, score normalization, blind peer-review, pre-established voting criteria, established evaluation methodology and large-professional jury panel makes A' Design Award, the World’s Most Fair design accolade where each entry competes on par with others. A' Design Prize, which includes series of publicity and promotion services for award winning designs is provided free of charge to all laureates without any further fees, without any annual fees or additional payment requirements.

A Design Award

A' Design Award & Competition

A' Design Awards

Learn More | TAKE PART

EXPLORE DESIGNERS.ORG

If you are a designer, artist, architect, photographer, illustrator, maker, creator or a design oriented brand or business or if you simply enjoy good design, you will want to visit Designers.Org to see World's best designs, art, architecture, engineering and creativity.

Explore Designers.Org

By clicking Sign Up, you are opting to receive promotional emails from A' Design Awards, World Design Rankings, World Design Consortium and Designers.Org You can update your preferences or unsubscribe any time.